Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 15 mei

Het was het derde uur en zij kruisigden Hem.
Markus 15 vers 25

Het gebeuren aan het kruis van Golgotha en de Persoon Die daar hing, zijn uniek in de wereldgeschiedenis. Jezus Christus – waarachtig God én waarachtig Mens, de Enige zonder zonde – stierf om voor ons de weg tot God te openen.

“Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem” (Jesaja 53 vers 5).

Op het kruis verliet God Hem, omdat wij zonder God hadden geleefd. Daar riep Christus en vond geen rust, omdat wij vanwege onze zonden rust noch vrede kenden. Op dat vloekhout trof het oordeel van God Hem, terwijl niemand Hem hielp. Wij hadden het oordeel verdiend en dachten dat we God niet nodig hadden. Ten slotte werd Hij in het stof van de dood gelegd, omdat wij aan de dood onderworpen waren.

Gods zwaard heeft Hem daar getroffen, omdat niemand van ons rechtvaardig was en ieder Gods straf had verdiend. Na het kruis heeft God Hem, toen alles volbracht was, ook uitgeholpen. Hij heeft Zijn Zoon opgewekt uit de doden en bij Zichzelf verheerlijkt!

 

Het dagboek bestellen?