Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 16 mei

Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. 
Numeri 21 vers 5

Een man in Maleisië deed ’s middags een dutje in z’n tuin. Daarna was hij zijn telefoon kwijt. Hij vond hem uiteindelijk terug, liggend in de modder. Wie de dader was, werd al snel duidelijk. Het mobieltje stond vol selfies en filmpjes van een aap. Daarop was te zien dat het dier zelfs had geprobeerd om het apparaat op te eten. Omdat het hem blijkbaar toch niet smaakte, had hij het maar weggegooid.

De Israëlieten hadden een afkeer gekregen van het manna, dat brood dat God elke nacht weer uit de hemel liet regenen. Ze vertrapten het in het zand van de woestijn.

Worden wij altijd door dankbaarheid gekenmerkt? God is zó goed! Hoe groter de overvloed, des te kleiner is vaak de tevredenheid en dankbaarheid. Dat is een grote zonde. Gods liefde is onmetelijk. Hij gaf zelfs Zijn eigen Zoon, het Brood des hemels. Wie in Hem gelooft, mag zich ‘voeden’ met de Heere Jezus. Voor die grote Gave mogen we God de Vader danken!

 

Het dagboek bestellen?