Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 17 mei

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 7 vers 21

Een goede hengelaar weet met welke haak en met welk aas een bepaalde vis gevangen moet worden. Sommige vissen bijten het liefst in een worm, terwijl andere met een vlieg gevangen kunnen worden, weer andere zelfs alleen maar met een blinkend stukje metaal.

De duivel heeft ook voor de mensen verschillende haken. Hij kent onze harten beter dan wijzelf. Eva lokte hij in de val door twijfel te zaaien over wat God had gezegd, Judas door dertig zilverlingen. Als hij merkt dat iemand onrustig wordt bij de gedachte aan de naderende eeuwigheid, probeert de duivel hem in slaap te sussen met godsdienstige voorschriften en sociale werkzaamheden.

Enkel godsdienst, zonder werkelijk nieuw leven uit God: dát is misschien wel het grootste gevaar voor de mens. Velen denken daardoor geschikt voor de hemel te worden. Wat een dwaling! De nieuwe geboorte door het geloof in de Zoon van God is nodig. Alleen door deze wedergeboorte worden we kinderen van God.

 

Het dagboek bestellen?