Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 12 juni

Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid?
Johannes 18 vers 38

De eeuwenoude vraag van Pilatus wordt ook nu nog gesteld. De bedoeling is meestal: ‘Wie heeft er nu eigenlijk gelijk?’ De een beroept zich op Mohammed en de koran, de ander op Boeddha. Sommigen rekenen zelfs Jezus Christus bij al deze namen, alsof Hij niet meer dan een gewoon mens was!

De Heere Jezus is de eeuwige Zoon van God. Hij kwam als werkelijk Mens op aarde, maar bleef tegelijk God. Hij kwam uit de hemel om het grote verlossingswerk te volbrengen.

Hij is niet de stichter van een nieuwe religie. Het christendom van de Bijbel is niet een godsdienst naast vele andere. De Heere Jezus is de openbaring van de levende God. Hij kon zeggen dat Hij de Waarheid was.

Heeft Mohammed ooit met vijf gerstebroodjes en twee visjes vijfduizend mensen te eten gegeven? Heeft Boeddha blinden ziende gemaakt? Heeft Confucius doden opgewekt?

Al die mannen zijn in het graf neergedaald. Er is maar Eén uit de dood glorierijk opgestaan: Jezus Christus, Gods Zoon, de Heiland van de wereld!

 

Het dagboek bestellen?