Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 13 juni

Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten.
Leviticus 16 vers 19

Arseen is een zwaar metaal. Al in kleine hoeveelheden is het schadelijk voor de gezondheid. Vooral door het gebruik van bestrijdingsmiddelen komt het in de bodem en het grondwater terecht. Dat te reinigen, is erg duur. Sinds enige tijd wordt daarvoor een varen ingezet. De Chinese remvaren zuigt het arseen via z’n wortels op. Het metaal wordt dan in de plant zelf opgeslagen. Er gaan wel jaren overheen, maar dan is de bodem gereinigd.

Verontreinigen gaat makkelijk en snel, reinigen is een moeizaam werk.

Zonden zijn zó bedreven, maar om daarvan gereinigd te worden, moest de Heere Jezus Zijn bloed storten. Hij stierf aan het kruis. Hij onderging Gods oordeel. Er was geen andere mogelijkheid om de zonden weg te doen.

God roept nu alle mensen op om in de Heere Jezus te geloven. Wie zijn zonden voor Hem belijdt, mag schuilen achter Christus’ kruis. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. We staan gerechtvaardigd voor Hem!

 

Het dagboek bestellen?