Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 14 juni

God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.
Efeze 2 vers 4 tot en met 6

Wij waren als mensen van nature allemaal dood in onze zonden. Een levensverbinding met de heilige God hadden we niet en konden we niet hebben. God is een liefdevolle God, ja, rijk aan barmhartigheid. Zijn genade is groot. In onze ellendige toestand wilde Hij een verandering aanbrengen.

Wie in Christus gelooft, wordt door God met Hem levend gemaakt. Dat wil zeggen: God heeft Christus uit de dood opgewekt. Wie nu de zijde van de Heere Jezus kiest, ontvangt hetzelfde deel. God wekt hem met Christus uit de dood op. Wat een rijkdom! We ontvangen zo nieuw leven. Het is opstandingsleven. Het is hetzelfde leven dat Jezus Christus bezit.

Bovendien heeft God ons met Christus een plaats in de hemel gegeven. We zijn natuurlijk nog op aarde. Maar onze plaats is boven. Onze positie is in de hemel. Daar is ons thuis, daar waar Christus Jezus is!

 

Het dagboek bestellen?