Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 11 september

De hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!
Markus 15 vers 39

Een Romeinse hoofdman kreeg de opdracht met zijn soldaten drie ter dood veroordeelden buiten Jeruzalem te kruisigen. Ongetwijfeld was het niet de eerste keer dat deze officier zo’n taak uitvoerde. Maar wat hij op díe dag beleefde, was heel buitengewoon.

Eén van de drie veroordeelden was een bijzonder Mens. Zijn soldaten hadden Hem eerst gegeseld en uit spot gekroond met een kroon van doornen. En toen Hij aan het kruis hing, kwam de spot van vele toekijkende Joden op Zijn hoofd neer. Wie was deze Gekruisigde?

Midden op de dag werd het plotseling aardedonker. Drie uur lang. Totdat die Kruiseling luid riep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Niet lang daarna riep Hij nog een keer met luide stem. Toen stierf Hij. Dat raakte de Romein diep. Opeens begreep hij het en riep: “Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon!”

Treft dit gebeuren ook ons? Jezus Christus leed en stierf aan het kruis om God te eren en opdat wij gered konden worden.

Het dagboek bestellen?