Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 10 september

Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël (…) Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.
Numeri 21 vers 6 en 9

Achter een sportschool in Amersfoort trof het personeel een slang aan, tweeënhalve meter lang. De Reptielenopvang Zwanenburg werd ingeschakeld. Het bleek om een koningscobra te gaan. Die heeft genoeg gif bij zich om drie volwassen mannen dood te spuiten. Was het reptiel uit een terrarium ontsnapt of bewust gedumpt?

God zond gifslangen, omdat het volk gezondigd had. Daardoor hadden ze het oordeel verdiend. Ieder mens staat schuldig tegenover zijn Maker.

In Zijn genade heeft God voor een uitweg gezorgd. Die koperen slang op de staak spreekt van Christus aan het kruis van Golgotha. Hij liet Zich daaraan nagelen om Gods oordeel over de zonde te dragen. Omdat Híj het oordeel onderging, gaan allen vrijuit die in het geloof achter Hem schuilen. Door God onze zonden te belijden en op te zien naar het kruis, door het geloof in de Zaligmaker worden we gered van het oordeel!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage