Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 9 september

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Johannes 17 vers 3

Het eeuwige leven wordt vanuit twee gezichtspunten gezien. Johannes beschrijft het als het huidige bezit van alle gelovigen. Dit leven dat de verlosten bij de wedergeboorte ontvangen, stelt hen in staat God en de Heere Jezus te kennen en de gemeenschap met Hen te genieten.

Paulus laat het eeuwige leven doorgaans zien als het einddoel van onze weg: het Vaderhuis daarboven. Op grond van het ontvangen nieuwe leven zullen we ons in het Vaderhuis werkelijk thuis voelen.

Het eeuwige leven is in de Persoon van onze Verlosser uit de heerlijkheid gekomen, maar ook daarheen teruggekeerd. Door het geloof in Hem is dit leven nu al ons bezit geworden. Maar zolang we op de aarde leven, komt dit niet volledig tot uiting.

Het eeuwige leven dat we bij onze bekering hebben ontvangen, maakt ons op aarde tot vreemdelingen. Daarom kan een echte christen zich op de aarde nooit volledig thuis voelen. Hij verlangt naar zijn vaderland daarboven.

Het dagboek bestellen?