Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 11 december

Nadat Hij [= de Heere Jezus] dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
Handelingen 1 vers 9

Wat een bijzondere gebeurtenis: enkele ogenblikken geleden had de Heere Jezus nog met Zijn volgelingen gesproken – en nu werd Hij opgenomen in de lucht, steeds hoger. Een wolk onttrok Hem ten slotte aan hun ogen!

Hij was aan het kruis gestorven, maar op de derde dag met een opstandingslichaam uit het graf gekomen. De discipelen hadden Hem aangeraakt, met Hem gegeten en met Hem gesproken. Nu zagen ze hoe Hij naar de hemel ging. Wat moeten de ogen van de Heiland vol liefde hebben gerust op hen die achterbleven! Met Zijn handen opgeheven, Zijn discipelen zegenend, scheidde Hij van hen.

De Heere Jezus is gaan zitten aan de rechterkant van Gods troon. Hij is daar met eer en heerlijkheid gekroond. God gaf Hem daar een ereplaats. Hij heeft die verdiend, omdat Hij op het kruis afdaalde in die onpeilbare diepte van het oordeel over de zonden. Hij leed daar onuitsprekelijk, door God verlaten. Ja, die plaats als verheerlijkte Mens in de hemel bij God heeft Hij volkomen verdiend.

Het dagboek bestellen?