Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 12 december

Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst (…) Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.
Filippi 1 vers 21 en 23

In 1950 viel China Tibet binnen. Als 15-jarige ontvluchtte de dalai lama in zijn draagstoel de hoofdstad. Hij nam de wijk naar India. Veel vrome Tibetanen kwamen uit de verste nederzettingen om hem te zien. Er stond een kilometers lange haag van mensen langs de weg. De persoonlijke begeleider van de jonge leider verklaarde: ‘In zijn nabijheid verkeren is de grootst mogelijke zegen’.

Triest! De Bijbel laat ons de werkelijkheid weten: in de nabijheid van de Heere Jezus Christus te zijn, dát is verreweg het beste!

De Heiland heeft ons oneindig lief. Hij is voor ons uit de hemel neergedaald en Mens geworden. Uit liefde ging Hij voor ons naar het kruis om daar de straf te dragen die wij hadden verdiend. Hij werd in het graf gelegd, maar door God opgewekt uit de dood, in de hemel opgenomen en daar verheerlijkt.

Spoedig zullen wij die in Hem geloven, bij Hem zijn. Dat is het mooiste wat er is. Verlangen we ernaar?

Het dagboek bestellen?