Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 13 december

Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
Hebreeën 13 vers 14

Alle mensen op aarde zijn onderweg. Niemand is hier blijvend. Iedereen werd eens geboren en moet eens sterven. In de tijd ertussen is hij op reis. Er zijn maar twee groepen mensen: zwervers en pelgrims.

Kaïn, de eerste moordenaar, was op de vlucht voor God. Als een dakloze was hij onderweg. Een doel had hij niet. Je kunt jezelf wel een doel stellen – een goede opleiding en hoge positie met een best salaris, een gelukkig gezin en veel vrienden of goede resultaten in de sport –, maar zolang je zonder God leeft, ontbreekt de ware zin van het leven. Dan leid je een armzalig zwerversbestaan.

De andere groep mensen bestaat uit pelgrims. Ze bezitten misschien niet veel. Misschien ook wel. Maar ze zijn onderweg naar hun einddoel: de hemel. Ze zijn met hun zonden tot de Heiland gegaan en hebben die voor Hem beleden. Ze hebben zo vergeving ontvangen en hebben nu vrede met God. Ze zijn Zijn kinderen en burgers van de hemel. Ze zijn nu onderweg, in de zekerheid dat ze al spoedig thuis zullen zijn.

Het dagboek bestellen?