Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 14 december

Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens.
Openbaring 20 vers 12

Een 60-jarige man uit het Duitse Manderscheid lustte wel een slokje. Hij gaf een jongen wat geld en zijn auto mee om een fles jenever te halen. Dat de jongen nog maar 14 jaar was, maakte hem niets uit. Toen hij terugkwam, ging het fout. De auto kwam niet door de rem tot stilstand, maar door de pui van het huis van de buurman. Een vriend van de zuipschuit probeerde de ravage snel op te ruimen, maar de agenten kwamen er al aan.

Als de mensen voor God komen te staan, worden de bewijzen van hun overtredingen op tafel gelegd. God houdt geen boeken bij omdat Hij iets zou kunnen vergeten, maar om Zijn schepselen overtuigende bewijzen te leveren.

Waarom wordt dan ook het boek des levens geopend? Om de ongelovigen te laten zien dat hun naam daar níet in staat. De namen van allen die in de Heere Jezus hebben geloofd, díe staan erin, onuitwisbaar – als het ware geschreven met Zijn bloed. Zij gaan straks vol vreugde het ware leven in de hemel binnen.

Het dagboek bestellen?