Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 10 december

Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.
Galaten 6 vers 14

In het Duitse Göttingen stond een veertiende-eeuwse kerk in de steigers. De Jacobikirche werd opgeknapt. Dieven namen de vier meter hoge spits van verguld koper mee. Ook de windhaan en twee verbindingsstangen verdwenen, evenals het kruis. – Heeft het kruis van de Heere Jezus een plaats in ons hart? Beroemen we ons erop?

Het kruis is het teken van verwerping en uitstoting. Wie aan een kruis gespijkerd werd, werd van de aarde verhoogd. Voor zo iemand was hier geen plek. Zo is onze Heiland verstoten. Zowel het Sanhedrin als de Romeinse stadhouder veroordeelden Hem tot de dood. Jood en heiden, de hele mensheid maakte zich schuldig aan Zijn kruisiging.

Maar aan datzelfde kruis heeft Christus voor onze zonden geboet. Daar onderging Hij Gods vreselijke oordeel – voor ons allen die in Hem geloven en Hem liefhebben. Alleen op grond van dat kruis mogen we straks de hemel binnengaan. Het mag waar zijn: de wereld wil ons niet, maar Gods hemel gaat voor ons open. Op dat kruis beroemen we ons!

Het dagboek bestellen?