Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 10 juli

De vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij. Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft.
Johannes 14 vers 30 en 31

In die laatste nacht, terwijl de Heere Jezus door één van Zijn discipelen werd verraden, sprak Hij deze belangrijke woorden. De satan had in het leven van de Heere Jezus gezocht naar iets waarop hij Hem kon aanvallen. Naar een aanknopingspunt. Naar een zwakke plek. Maar er was niets om Hem ten val te brengen, om Hem in zijn macht te krijgen.

Er was er maar Eén naar Wie de Heere Jezus luisterde, en dat was Zijn Vader. Hij deed nauwgezet wat Zijn Vader Hem zei. Nu was het ogenblik gekomen dat Hij gevangengenomen moest worden. Dat was het uur waarin Hij het werk van de verzoening voor allen die geloven, zou gaan volbrengen.

Hoeveel leed en streed Hij daarvoor al in Gethsémané? Wat hebben de mensen Hem aangedaan tijdens de verhoren en ten slotte aan het kruis? In alles vertrouwde Hij op Zijn God en Vader en deed niets dan Zijn wil. Zo handelde de Heere Jezus uit liefde tot Hem, uit liefde ook tot u en mij. Wie kan de diepte van die liefde peilen?

 

Het dagboek bestellen?