Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 9 juli

Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn.
Lukas 15 vers 28 en 29

De ouders van Corey Delaney waren op vakantie. De 16-jarige jongen was alleen thuis en gaf een feestje. Hij nodigde vrienden uit. Die namen op hun beurt ook vrienden mee. De opkomst was dan ook 500 man. Buren haalden de politie erbij. Dertig agenten met honden kwamen eraan te pas. De schade was enorm. Graag had de jongen de boel opgeruimd vóórdat zijn ouders terugkwamen. Maar het verhaal kwam in het nieuws. Daardoor kon hij het voor hen niet verborgen houden.

De oudere broer van de verloren en teruggevonden zoon wilde niet bij het feest zijn. Hij had wel altijd hard gewerkt voor zijn vader, maar hij wilde met zijn vrienden feestvieren, niet met zijn vader.

God verheugt Zich als we ons voor Hem inspannen, maar Hij wenst vooral dat we met Hem gelukkig zijn. Dat we in gemeenschap met Hem leven. Dat we onze blijdschap in Hem en de Heere Jezus vinden.

 

Het dagboek bestellen?