Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 8 juli

U echter hebt de Heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden.
Handelingen 3 vers 14

In de Bijbel worden mensen die tot geloof in Christus zijn gekomen, vaak rechtvaardigen genoemd. Die titel hebben ze niet door eigen inspanning verkregen. En als de voorwaarde voor het dragen ervan een foutloos leven zou zijn, zou niet één van hen die titel kunnen houden. Nee, het is een geschenk van God dat ze op grond van hun geloof hebben ontvangen.

De Heere Jezus Christus wordt de Rechtvaardige genoemd. Hij is de enige Mens Die werkelijk en altijd rechtvaardig was in al Zijn doen en laten. In ieder opzicht was Hij in overeenstemming met Gods licht en liefde.

De mensen zijn zó slecht dat ze deze Rechtvaardige verloochenden. Ze wisten dat Hij was gekomen om hen te redden, maar ze draaiden Hem bewust de rug toe, ja, ze kruisigden Hem zelfs. Ze hadden liever een moordenaar dan de Christus Die hun het eeuwige leven aanbood! Wat moet het voor onze Heiland zijn geweest om zó behandeld te worden! Hij was zonder één zonde, maar werd als een misdadiger door Zijn eigen schepselen uitgestoten.

 

Het dagboek bestellen?