Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 10 april

Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.
Lukas 23 vers 35

Kort tevoren hadden de Joodse leiders nog geprobeerd om Lazarus uit de weg te ruimen. Hij was immers door de Heere Jezus uit de doden opgewekt. Zo vormde hij het levende bewijs dat de Heere Jezus anderen had gered! Om hem waren velen in Christus gaan geloven.

Nu de leiders denken hun doel bereikt te hebben, door de Heere Jezus te laten kruisigen, geven ze cynisch toe dat Hij anderen heeft verlost. Had Hij Zichzelf ook kunnen redden? Jazeker! De macht daartoe had Hij. We mogen Hem erom bewonderen dat Hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt.

Hij wilde anderen redden, daarom wilde Hij Zichzelf níet verlossen. Hij wist dat er geen andere weg was om arme en diep gevallen mensen uit de ellende van de zonde te trekken en aan Gods hart te brengen.

Hij wilde Zichzelf niet redden, omdat Hij ons liefhad. De Heiland kwam om het verlorene te redden. Niet om iets voor Zichzelf te zoeken, maar om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.

 

Het dagboek bestellen?