Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 9 april

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.
Efeze 1 vers 3

Een 48-jarige man uit Australië deed aan een lotto mee. Hij won de hoofdprijs: omgerekend een miljoen euro. De man ontdekte het de ochtend na de trekking, maar wachtte ruim een half jaar om contact op te nemen met de loterij in New South Wales. Hij wilde eerst wennen aan het idee om miljonair te zijn. Zo snel kon hij het niet bevatten.

Als we in de Heere Jezus geloven, ontvangen we alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dat zijn dus geen aardse dingen zoals euro’s, maar het zijn hemelse schatten. Kunnen we dat bevatten? Het antwoord is simpel: Nee! Dat gaat ons verstand te boven. Daarvoor zijn we te beperkt. Straks mogen we de hemel binnengaan en dán zal het beter tot ons doordringen hoe onmetelijk rijk God ons heeft gemaakt.

Die schatten krijgt niet hier of daar iemand toevallig, maar ze worden iedereen gegeven die zich tot God heeft bekeerd en Jezus Christus als zijn Heiland heeft aanvaard. Je bent toch dwaas als je dat dan niet doet?

 

Het dagboek bestellen?