Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 8 april

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Johannes 15 vers 13

‘Bent u bereid om helemaal voor niks af en toe voor andere mensen iets te doen? Dan behoort u tot een groep die keihard nodig is, maar in de loop der jaren alsmaar kleiner wordt. Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving.’ – Zo werd in een krant de oproep om vrijwilligers ingeluid.

De meesten willen best wat voor een ander doen. Ook als er niets tegenover staat. Maar je leven voor hen inzetten? Dat gaat wel heel ver. Dat doen we alleen voor onze allerbeste vrienden. En dan ook nog aarzelend. Of misschien zelfs helemaal niet?

De Heere Jezus zette Zijn leven in voor vijanden. Voor mensen die Hem haatten. Dat was inderdaad Goddelijke liefde! Tot zo’n daad van opoffering is geen mens in staat. Dat offer zal ons tot in eeuwigheid met bewondering vullen.

Er is nog een offer dat we nooit zullen begrijpen: het offer dat God de Vader bracht. Hij gaf Zijn enige, geliefde Zoon over in de dood. Ook die gave getuigt van een liefde die ons verstand ver te boven gaat!

 

Het dagboek bestellen?