Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 1 mei

Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
Lukas 23 vers 43

Als de Heere Jezus aan het kruis hangt, moeten nog twee mannen die pijnlijke dood ondergaan. Beiden zijn vanwege hun misdaden tot het kruis veroordeeld. En Hij Die totaal onschuldig is, hangt in hun midden! Alle mensen honen Hem, ook de beide rovers. Dan werkt God in het hart van één van hen. Hij ziet in en geeft openlijk toe dat zíj het loon voor hun daden krijgen. Bovendien getuigt hij dat de Heere Jezus niets onbehoorlijks heeft gedaan. Hij richt zich tot Hem en vraagt om genade. Hij erkent Hem als de Koning van Israël Die eens zal regeren. Hij vraagt niet eens om een plaats in dat koninkrijk, maar hoopt alleen dat de Heere Jezus dan aan hem zal willen denken.

De Heiland geeft veel meer dan deze kruiseling ooit had kunnen vermoeden. Hij hoeft helemaal niet te wachten op het rijk, maar zou diezelfde dag al samen met Christus het paradijs ingaan!

Het kruis is de plaats waar scheiding optreedt. De ene gekruisigde werd gered, de andere niet. Beiden waren even schuldig en even dicht bij de Verlosser. Beiden moesten kiezen. Die keus is vrij, maar niet zonder definitieve gevolgen.