Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 30 april

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Johannes 10 vers 27 en 28

Een vliegtuig was onderweg van Toronto naar Londen. Halverwege raakte de co-piloot plotseling in de war. Hij kraamde alleen nog maar onzin uit. De piloot liet hem uit de cockpit zetten. Voor een noodlanding in Ierland had hij echter hulp nodig van een tweede man. Eén van de stewardessen beschikte over enkele vliegbrevetten. Met haar hulp werd het vliegtuig veilig aan de grond gezet.

God zal al Zijn kinderen veilig thuisbrengen. De Heere Jezus Christus zal ervoor zorgen dat van Zijn schapen niet één verloren gaat. Geen macht is in staat hen uit Zijn hand te rukken. De duivel is wel machtig, maar Christus is almachtig. Tegen de zwaarste stormen en woedenste golven zegt Hij: ‘Zwijg, wees stil!’

Wij die in Hem geloven, hebben de zekerheid dat onze eeuwige redding niet afhangt van onszelf – want dan was alles twijfelachtig –, maar van Hem. Aan het kruis stierf Hij ervoor; nu leidt Hij ons veilig naar huis. Aan Zijn liefde en macht kunnen we niet twijfelen. Daarom staat onze eeuwige behoudenis vast als een rots!