Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 29 april

In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde.
Hebreeën 1 vers 10 tot en met 12

Veel zwerfafval ligt bij scholen, in wegbermen, op parkeerplaatsen en bij eetgelegenheden. Het duurt lang voordat het door vertering is verdwenen. Papier en karton gaan snel; met een half jaar is het wel weg. Een plastic flesje of zak kan tien tot twintig jaar duren. Voor een glazen fles staat zelfs een miljoen jaar. – Hoe lang blijft de zonde bestaan in Gods oog? Altijd! Na hoeveel jaren vermindert de afschuw die Hij van ongerechtigheid heeft? Nooit!

God is de Onveranderlijke. Bij ons ‘slijten’ dingen. We wennen eraan, ook aan het verkeerde. God niet. Daarom is het oordeel dat Hij over de ongelovigen uitspreekt, ook eeuwigdurend. Omdat Hij eeuwig Dezelfde is, weten we ook dat als Hij zonden vergeeft, die voor altijd zijn weggedaan. Hij komt er nooit op terug. Christus is er één keer voor gestorven. Dat werk was volkomen. Daarom is onze schuld voor eeuwig weggedaan!