Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 26 februari

O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp.
Psalm 71 vers 12

Agenten in België en Nederland kunnen er alleen maar van dromen, maar de Italiaanse politie beschikt over twee Lamborghini’s. Ze halen een topsnelheid van 320 kilometer per uur. Voor de achtervolging van snelheidsduivels worden ze ingezet. In de wagens is ook een kleine koelkast ingebouwd om organen te vervoeren.

Haastige spoed is zelden goed, maar soms is snelheid van levensbelang. Dat geldt wel het allermeest voor de bekering tot God.

Wie zijn bekering ‘plant’ voor een later tijdstip, maar tussentijds komt te overlijden, is voor eeuwig te laat. Dat is de harde, bittere werkelijkheid. Daarom roept God de mensen op om niet te aarzelen en het niet uit te stellen.

Als een mens tot God roept, als hij bidt om genade, als hij zegt: “Kom mij spoedig te hulp!”, verhoort God onmiddellijk. Hij laat geen enkele bidder staan. Waarom niet? Omdat Hij Zich zo verheugt over elke zondaar die tot Hem komt. Er is grote blijdschap in de hemel over elk mens die zich tot God bekeert.

 

Het dagboek bestellen?