Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 27 februari

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! en nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien.
Johannes 20 vers 19 en 20

Op deze eerste dag van de week zijn de discipelen nog bang. Zullen zij ook gevangen worden genomen, omdat zij volgelingen zijn van die verachte Rabbi Die eergisteren is gekruisigd?

Vroeg in de ochtend is de Heere Jezus uit de doden opgestaan. Nu staat Hij plotseling in hun midden en spreekt die rustgevende woorden uit: “Vrede zij u!” Hij stelt hen gerust en vult hun harten met vrede. Maar pas nadat Hij Zijn handen en Zijn zij toont, verheugen zij zich. Alle twijfel is weg. Het is zeker: het is de Meester!

Gods Woord toont ons steeds weer Zijn lijden. Iedere keer weer zien we als het ware Zijn doorboorde handen en voeten en Zijn doorstoken zij. We horen Hem daarbij zeggen: ‘Dat heb Ik uit liefde voor jou verdragen. Ik heb Mijzelf voor jou in de dood gegeven, omdat Ik je zo liefheb!’ – Hem mogen we de hele eeuwigheid door prijzen!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage