Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 25 februari

Omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
Galaten 4 vers 6

Het is een geweldige rijkdom om Gods kind te zijn. We worden dat door de Heere Jezus Christus als onze Heiland aan te nemen. God ‘beloont’ dat mede door ons als Zijn zonen te aanvaarden.

Iemand kan verschrikkelijke ruzie met zijn zoon krijgen. Hij kan hem buiten de deur zetten en niets meer met hem te maken willen hebben. Maar het blijft zijn zoon. Daaraan is niets te veranderen. – Zo blijft ieder die door het geloof een kind van God is geworden, tot in eeuwigheid Zijn kind. Op aarde zal God ons opvoeden. Soms zal Hij ons moeten bijsturen. Dat kan ook best wel eens pijn doen. Hij is echter een liefdevolle Vader en zoekt altijd het beste voor ons. Nooit zal Hij de band met ons doorsnijden. Hij wenst ons juist zo dicht mogelijk bij Zich te hebben!

Hij heeft de Heilige Geest in onze harten gegeven. Die werkt in ons. Hij geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn geworden. Hij werkt in ons ook de vrijmoedigheid dat we Hem als onze Vader aanspreken. Hij is niet meer alleen die grote, machtige God op afstand, maar onze eigen, geliefde Vader!

 

Het dagboek bestellen?