Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 24 februari

Hun voeten snellen naar het kwaad, zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten.
Jesaja 59 vers 7

De benaming Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst gebruikt door Sir Charles Repington. Dat was in zijn boek ‘De Eerste Wereldoorlog 1914-1918’ dat in 1920 verscheen. Hij voorspelde daarin al dat de voorbije oorlog een tweede zou uitlokken.

Oorlog voeren – daarin heeft de mens een enorme ervaring en bekwaamheid opgebouwd. Kinderen beginnen er in de zandbak al mee.

God is een God van vrede. Hij heeft vrede in Zich; Hij is niet verbitterd, koestert geen wrok, voedt geen haat, maar is vol van vrede.

Hij wenst ook dat er tussen ons en Hem vrede is. Van nature zijn wij mensen vijanden van God. We leven in opstand tegen Hem, omdat we onze eigen wil doen en niet voor Hem buigen. Hij is niet ónze vijand, maar wij zijn Zíjn vijand. Dat betekent: de hele vijandschap ligt aan onze kant.

God vraagt alle mensen om zich met Hem te laten verzoenen. God hoopt dat ‘de strijdbijl begraven wordt’. Dat kan op grond van het kruis van Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, ontvangt vrede met God.

 

Het dagboek bestellen?