Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 23 februari

God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden.
Romeinen 6 vers 17

Bob Reynolds is een Britse dierenarts, een deskundige op het gebied van uitheemse reptielen. Er werd een koningsslang van bijna een meter lengte bij hem gebracht. Het dier had zijn eigen staart voor een lekker hapje aangezien. Nadat hij toegebeten had, zat z’n staart vast in zijn bek. Hij kon hem niet loslaten, omdat zijn tanden naar achteren staan. Het zijn net weerhaken. Door de onderkaak uit de kom te drukken, kon de staart uit z’n keel verwijderd worden.

De oude slang is de duivel. Het is niet makkelijk om aan zijn greep te ontkomen. Niet makkelijk? Het is voor een mens onmogelijk. Hij kan zichzelf niet bevrijden. De satan houdt de mensen in zijn macht door de zonde. Want daardoor hebben ze een slecht geweten. Zo zijn ze bang voor God – en daardoor ook voor de dood, want na hun sterven kunnen ze God niet meer ontlopen.

Alleen de Heere Jezus kan ons uit de macht van de boze en de zonde bevrijden. Daartoe werd Hij aan het kruis tot zonde gemaakt. Op Golgotha heeft God de zonde geoordeeld, door het vonnis aan Zijn eigen Zoon te voltrekken. Zo zijn wij vrij!

 

Het dagboek bestellen?