Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 24 september

De dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen.
Mattheüs 15 vers 18 tot en met 20

Het Khao Yai National Park is één van de grootste natuurparken van Thailand. De bezoekers ervan lieten nogal wat afval achter, alleen niet in de daarvoor bedoelde bakken. Twee jaar geleden greep de minister in. Omdat de bezoekers hun naam en adres vooraf moesten opgeven, waren de vervuilers makkelijk op te sporen. Ze kregen allemaal een doos met vuilnis thuisgestuurd.

Inderdaad, je moet je eigen troep opruimen. Dat proberen de meeste ouders hun kinderen al bij te brengen.

Maar hoe moet dat met de ongerechtigheid die uit ons hart voortkomt? Kunnen we zelf onze zonden uit de weg ruimen? Nee, onmogelijk! We zouden er tot in eeuwigheid voor moeten boeten. Omdat God onze verlossing wenste, zond Hij Zijn eigen Zoon. De Heere Jezus droeg voor ons de straf. Híj deed de zonden weg. Door het geloof in Hem worden we gereinigd.

Het dagboek bestellen?