Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 23 september

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
Johannes 14 vers 1

Waarom verliezen we als christenen zo vaak de moed? Omdat we ons te weinig aan de Heere Jezus vastklampen. Hebben we Hem niet in alle dingen van het leven nodig?

Christus is nu voor ons in de hemel, bij God. We mogen op Hem zien en Zijn voetstappen hier drukken. Op aarde krijgen we wel met enkele en soms zelfs met veel zorgen en problemen te maken, maar was Zíjn weg dan zonder moeilijkheden? Spoedig zullen we bij Hem zijn, daar waar eeuwige vrede woont.

De Heere Jezus komt terug – Hij heeft dat beloofd! – om ons daar te brengen waar Hij is. Dan zullen we Hem zien en voor altijd bij Hem zijn. We zullen de vrede en heerlijkheid met Hem delen Die voor ons door het diepste lijden ging en gestorven is.

Breng ik nu al mijn zorgen in het gebed naar Hem? In alle omstandigheden kan ik op Hem rekenen. Als ik verdrietig ben, in hoeverre laat ik toe dat Hij mij troost? Kan ik ook mijn vreugde met Hem delen?

Als we ons oog steeds helemaal op Hem richten, zullen we wonderlijke ervaringen opdoen.

Het dagboek bestellen?