Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 23 april

(…) als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten.
Ezechiël 33 vers 4

Een 12-jarige jongen uit de Britse stad Derby sprong altijd nogal royaal om met gel en deodorant. Hij was in de badkamer bezig. Z’n vader had hem al een paar keer geroepen: geen antwoord. Toen hij de deur had opengebeukt, lag de jongen op de grond. In de hete badkamer had een overdosis van de deodorant hem een hartstilstand bezorgd. De fabrikant had op de spuitbussen wel een waarschuwing gezet, maar hoeveel mensen lezen die? En luisteren ernaar?

God waarschuwt de mensen voor het eeuwige oordeel. Dat hebben ze door hun eigen zonden dubbel en dwars verdiend, maar God wil het hun besparen. Hij wijst ze op de Heere Jezus, Zijn eigen Zoon. Die droeg op het kruis de zonden van allen die in Hem zouden geloven. Wie in Hem gelooft, wordt gered. Wie denkt Christus niet als Verlosser nodig te hebben, gaat verloren.

Alleen door die waarschuwing ter harte te nemen en Hem als Zaligmaker aan te nemen, worden we gered. Wie die waarschuwing in de wind slaat, moet zelf de gevolgen dragen. Wat onvoorstelbaar dom is dat!

 

Het dagboek bestellen?