Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 22 april

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug?
1 Korinthe 15 vers 35

Sommigen beweren dat de lichamelijke opstanding onmogelijk is. Hoe zou iemand kunnen worden opgewekt die volledig tot ontbinding is overgegaan? – Waarom lopen veel mensen zo tegen de opstanding te hoop? Ze zijn bang voor het oordeel van God. Want als er een opstanding is, moet er een God zijn. Ieder zal voor die God verschijnen; van ieder zal rekenschap worden gevraagd.

Velen kiezen er daarom voor na hun overlijden verbrand te worden en hun as bijvoorbeeld over de zee te laten uitstrooien. Menigeen heeft daarbij de gedachte: ‘Als er een opstanding is, wordt die hierdoor onmogelijk gemaakt!’

Wat dom! Gods antwoord is: “Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. en wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam” (vers 36 tot en met 38). Dat is Gods antwoord uit de natuur op zulke vragen.

 

Het dagboek bestellen?