Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 9 februari

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8 vers 1

Toen het internet nog maar enkele jaren jong was, verscheen op een website een bloedstollende foto. Een helikopter vloog laag boven zee. Er hing een touwladder uit. Daarop stond een man. Het bloedstollende: een grote orka sprong uit het water om hem te grijpen. De website trok enorme aantallen bezoekers. Maar de foto bleek een vervalsing: twee foto’s waren samengevoegd.

Met de fotobewerkingsprogramma’s van nu is zo’n trucje simpel, maar mensen worden wel bedrogen. Je kunt iemand helemaal op het verkeerde been zetten. God is niet te bedriegen. Dat is voor een zondaar een heel vervelend gegeven. Als mensen rekenschap van hun daden voor Hem moeten afleggen, komt de volle waarheid aan het licht. Wie dan nog steeds zijn zonden met zich meedraagt, heeft een geweldig probleem. God moet hem veroordelen, Hij kán niet anders.

Wie in de Heere Jezus gelooft en God zijn zonden heeft beleden, ontving volle vergeving. Hij is gerechtvaardigd. Daarom is er bij hem niets meer wat nog bestraft moet worden. Hij gaat vrijuit!

 

Het dagboek bestellen?