Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 10 februari

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt.
Openbaring 3 vers 18

In de mooie Betuwe ligt het dorp Lienden. In een boomgaard daar werd een goudschat gevonden. Die bestond uit 23 munten. Op een aantal stond het gezicht van de Romeinse keizer Majorianus. Die regeerde van 457 tot 461 n.Chr. In het jaar 476 viel het Romeinse rijk. Waarschijnlijk heeft iemand de gouden munten daar begraven – en heeft hij nooit meer de gelegenheid gehad die op te graven. Toen hij stierf, had hij er niets meer aan.

Dat geldt voor aardse schatten. Je kunt ze niet meenemen. Zoals vaak gezegd: een doodshemd heeft geen zakken.

Welke schatten zijn wel bestand tegen de dood en de vergankelijkheid? Heel wat. Al de rijkdom die de Heere Jezus ons aanbiedt. Hij raadt ons aan van Hem ‘goud’ te kopen. Is vrede met God niet een geweldige schat? En wat denken we van rust voor het geweten en geborgenheid voor Gods oordeel? Is verzoening met God en zondenvergeving niet enorm waardevol? Wie in de Heere Jezus gelooft, ‘koopt’ ook het eeuwige leven en het kindschap van God, maar hij hoeft er niet voor te betalen. Dát deed de Heiland al aan het kruis!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage