Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 11 februari

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
Romeinen 10 vers 17

Soms hoor je iemand zeggen: ‘Ik heb het geloof verloren!’ Is dat mogelijk? Kan geloof door moeilijke dingen in het leven – ziekte, armoede, eenzaamheid of teleurstelling – verloren gaan?

Wat voor geloof was dat dan? Was het alleen maar een gelovige schijn die niet stand houdt als het moeilijk wordt? Alleen maar een gelovig ‘jasje’?

Of was het een geloof van emoties die we kregen toen er werd gesproken over het vreselijke lijden van de Heere Jezus aan het kruis? Of een geloof van het gevoel toen we tijdens een prediking onder de indruk kwamen?

Dat is niet het echte geloof. Het ware geloof is het vaste vertrouwen op de Heere Jezus en de vaste overtuiging: Hij is ook voor mij gestorven. Dit geloof komt uit de verkondiging van het zuivere Woord van God en is alleen op de Bijbel gefundeerd. Het is een gave van God. Goede werken die we ná de bekering doen, bewijzen dat het ware geloof in het hart aanwezig is.

Zo’n door God gewerkt geloof kunnen we niet verliezen! Daarvoor mogen we God danken.

 

Het dagboek bestellen?