Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 8 februari

U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.
2 Korinthe 8 vers 9

De Zoon van God was schatrijk. Hij bezat alles. Als de eeuwige Zoon van de Vader genoot Hij van Diens liefde en welbehagen. Engelen dienden Hem, de Schepper van het heelal.

Die heerlijkheid legde Hij uiterlijk af toen Hij als een zwakke Baby op aarde werd geboren. God werd Mens: wat een wonder! Maar ook: wat een afdaling!

Als Mens nam Hij de laagste plaats in, die van een slaaf. Hij knielde neer voor Zijn twaalf volgelingen en waste hun de voeten. Ook dat was een deel van Zijn rijkdom waarvan Hij vrijwillig afstand nam.

Aan het einde van Zijn leven liet Hij zelfs toe dat Hij van de menselijke waardigheid werd beroofd. Zijn schepselen behandelden Hem op een mensonwaardige wijze en Hij aanvaardde dat.

Zijn armoede werd zó groot dat Hij uiteindelijk Zijn leven aflegde, ja, Zichzelf overgaf in de dood! Kon Zijn armoede nog dieper worden? Zijn gave nog groter? We prijzen Hem voor deze lijdensweg!

 

Het dagboek bestellen?