Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 8 juni

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.
Lukas 23 vers 33

Forest Fenn is een Amerikaanse miljonair – en een tikje zonderling. In 2010 verborg hij een schat in de Rocky Mountains, noordelijk van de stad Santa Fe: juwelen, goudklompjes en munten, totaal meer dan een miljoen dollar waard. Hij zette een gedicht op internet, met daarin aanwijzingen over de precieze plek. Wie de schat vond, mocht hem houden. Duizenden probeerden het. Enkelen kwamen daarbij zelfs om het leven. Pas in 2020 lukte het iemand de aanwijzingen te ontraadselen. Hij werd de gelukkige vinder.

God heeft het ons gelukkig niet zo moeilijk gemaakt. Hij biedt alle mensen schatten aan die veel meer waard zijn dan een zielig miljoentje. Die zijn ook niet alleen voor de eerste die komt, maar worden allen aangeboden. De plek waar je ze krijgen kunt, is duidelijk aangegeven: de heuvel Golgotha, aan de voet van het middelste kruis. Omdat Christus aan dat kruis stierf, wordt ieder die in Hem gelooft, van zijn zonden bevrijd en voor eeuwig een kind van God!

 

Het dagboek bestellen?