Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 7 juni

Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
Jesaja 40 vers 26

Door de schepping openbaart God Zich aan de mensen. Alles wat leeft, van het kleinste tot het grootste wezen, ook het onmetelijke universum is door Zijn woord ontstaan. We kunnen niet anders dan de grote Schepper bewonderen. Het zien van de sterrenhemel in de stilte van de nacht maakt een diepe indruk.

De almachtige God Die Zich openbaart door de grootheid van Zijn werken, spreekt door de Bijbel tot ons. Hij maakt Zijn gedachten bekend. Hij toont de eeuwige plannen die in Zijn hart zijn. Door Zijn Zoon Die van de hemel op de aarde is gekomen, bewijst Hij Zijn oneindige liefde en genade.

Wij – u en ik – zijn wonderbare scheppingen van God. Maar door wat we hebben gedaan, zijn we slaven van de zonde geworden, gedoemd te sterven. God Die ons liefheeft, biedt ons echter in de Heere Jezus het leven aan. Als we ons voor Hem buigen en onze zonden voor God belijden, mogen we dat eeuwige leven dankbaar in ontvangst nemen.

 

Het dagboek bestellen?