Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 6 juni

Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
Mattheüs 12 vers 40

Een 29-jarige Brit vierde vakantie op het Indonesische eiland Bali. Op de vlucht voor een hond, viel hij in een vier meter diepe put. Bij de val brak hij zijn been. Na zes dagen hoorde een boer uit het dorp Pecatu hem om hulp roepen. Een groep reddingswerkers haalde de Brit naar boven.

De Heere Jezus werd door twee godvrezende mannen in het graf gelegd. Hij was in het hart van de aarde, drie dagen lang. Toen wekte God Hem op uit de dood. Daartoe was God – met eerbied gezegd – verplicht, omdat Zijn Zoon volkomen gehoorzaam was geweest en alles had volbracht wat God Hem had opgedragen. De Heere Jezus had die beloning verdiend.

Tegelijkertijd staat in de Bijbel dat de Heere Jezus Zelf uit de dood is opgestaan, in eigen kracht. Daardoor bewees Hij dat Hij de Zoon van God was. Hij had immers macht om het leven af te leggen, ook de macht om het weer te nemen. Alle gestorvenen worden eens opgewekt, maar slechts Eén is in eigen kracht uit de dood opgestaan: onze Heiland, Gods Zoon.

 

Het dagboek bestellen?