Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 9 juni

Dezen zullen gaan in de eeuwige straf [of: pijn], maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Mattheüs 25 vers 46

De blauwgroene bromvlieg met z’n onrustige gebrom kan behoorlijk irritant zijn. In de Eerste Wereldoorlog gebruikten artsen de maden ervan. Ze werden in de wonden gezet om het rottende vlees rondom weg te vreten. Als de patiënten van pijn begonnen te kermen, was dat het teken dat de maden aan het gezonde vlees waren begonnen. Dan werden ze verwijderd. – Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, luidt het spreekwoord. We mogen blij zijn dat er nu heel wat middelen zijn om ontstekingen en pijn te bestrijden.

Wie niet voor God wil buigen en weigert zijn schuld toe te geven, zal belanden in de poel van vuur. Dat is de eeuwige kwelling. Daar worden geen pijnstillers verstrekt. Dat is ontzettend! Daarom waarschuwt God alle mensen dringend. Wie er belandt, heeft er zelf voor gekozen.

De rechtvaardigen gaan in het eeuwige leven. Wie wil dat niet? Laat niemand denken: ‘Ja, de rechtváárdigen, maar ik ben niet rechtvaardig!’ Dat klopt, maar de Bijbel bedoelt: allen die door het geloof in de Heere Jezus rechtvaardig gemaakt zijn!

 

Het dagboek bestellen?