Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 10 juni

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
2 Korinthe 9 vers 15

Wie kan Gods gave volledig op waarde schatten? Hij stond Zijn geliefde Zoon af. Hoe kostbaar de enige Zoon voor de Vader was, is niet te peilen. De Zoon is eeuwig en onveranderlijk in de schoot van de Vader. Alles betekende Hij voor Hem.

We raken vol bewondering als we erover nadenken dat de Vader Hem gaf toen wij nog Zijn vijanden waren en Hem zo hadden onteerd. Tot zoiets is alleen de Goddelijke liefde in staat. Voortdurend zou dankzegging en lofprijzing moeten opstijgen tot Hem Die Zijn geliefde Zoon gaf!

God is de grote Gever. En Zijn Zoon, de Heere Jezus, is Zijn onuitsprekelijke Gave. Hij gaf Hem over voor ons. Nu willen ook wij graag gevers worden. We bieden God de Vader onze offers van dankbaarheid aan. We vallen voor de Heiland op onze knieën en verlangen ernaar Hem te huldigen.

Van God de Vader is zo’n grote stroom van gaven en zegeningen gekomen dat we Hem graag iets teruggeven: onze bewondering en aanbidding. En we vergeten het nooit: de grootste van alle gaven is die van Zijn geliefde Zoon – werkelijk onuitsprekelijk!

 

Het dagboek bestellen?