Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 7 december

Onder u mag niemand gevonden worden (…) die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.
Deuteronomium 18 vers 10 tot en met 12

In bepaalde streken in China is het de gewoonte dat voor ieder die geboren wordt, een boom wordt geplant. Uit het hout van die boom moet later zijn doodskist worden getimmerd.

Een jaar of tien geleden bouwde een Chinees voor zichzelf een nieuw houten huis. De dorpsbewoners waren er niet gerust op dat het goed zou gaan. De man had het lichaam van zijn vader immers in een rijstzak begraven; diens doodskistboom had hij voor geld verkocht. Daardoor kwam de geest van de oude man niet tot rust. Die zou zijn zoon blijven kwellen.

Bijgeloof is taai. Nu het geloof in God in ons deel van de wereld afneemt, groeit het geloof in spoken en geesten – en daarmee de angst. Ja, waar het licht verdwijnt, wordt het steeds donkerder. God nodigt iedereen uit in Zijn licht te komen. Daar heerst geen angst, maar woont vrede en geluk!

Het dagboek bestellen?