Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 6 december

Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren (…) Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.
Psalm 22 vers 28 en 32

De stichting Werelddelen maakte een berekening. Al het voedsel dat op aarde groeit, werd gedeeld door het aantal bewoners. Het resultaat was duidelijk: per persoon zou er meer dan genoeg te eten zijn. Een bekende uitspraak van Ghandi bevestigt dat: ‘De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht’.

Ja, God heeft Zijn schepping indrukwekkend gemaakt. Hij heeft alles zo ingesteld dat niemand aan iets gebrek hoeft te hebben. En dat geldt niet alleen voor het leven op aarde en de behoeften van onze lichamen. Het geldt ook voor de eeuwigheid en de toestand van onze onsterfelijke ziel.

Om ervoor te zorgen dat ieder mens eeuwig gelukkig kan worden, liet Hij de Heere Jezus geboren worden, Zijn eigen Zoon. Maar dat was niet voldoende: Hij liet Hem ook sterven! Op grond van Zijn sterven aan het kruis kunnen nu alle mensen verlost en behouden worden. God biedt dat dan ook alle mensen aan, uit genade!

Het dagboek bestellen?