Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 4 mei

Ik zal de daden van de HEERE gedenken (…) Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.
Psalm 77 vers 12 en 13

Dodenherdenking – dat is 4 mei! Herdenken we elke dag de Gekruisigde? Staan we er steeds weer bij stil dat de Zoon van God in de dood is gegaan?

Het sterven van de Heere Jezus op Golgotha is het belangrijkste gebeuren ooit. De hele eeuwigheid die achter ons ligt, heeft God vooruitgekeken naar dat moment. En tot in eeuwigheid zal Hij daarop terugblikken. Want aan het kruis heeft Christus Gods eer volledig hersteld. Door Golgotha kan nu ieder weten dat God heilig en rechtvaardig is – want Hij oefende het oordeel over de zonde nietsontziend uit, hoewel het Zijn eigen Zoon trof. Verder is door Golgotha ondubbelzinnig bekend geworden dat God liefde en genadig is – want Hij gaf Zijn enige, geliefde Zoon over voor vijanden en haters. Ja, Gods eer is hersteld!

Maar niet alleen God zal terugkijken naar het kruis, ook wij allen die Jezus Christus hebben geloofd. Want daar heeft de Heiland het werk volbracht waardoor wij met God verzoend konden worden en op grond waarvan wij volkomen zondenvergeving hebben ontvangen. Zijn dood gedenken we!

 

Het dagboek bestellen?