Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 5 mei

Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.
Handelingen 16 vers 31

Op 5 mei 1821 stierf Napoleon Bonaparte op het eiland St. Helena. Over de ware doodsoorzaak is veel getwist. Er bestaan zelfs vermoedens dat hij door het behang is vergiftigd. Dat was beschilderd met een soort koperverf die arsenicum bevatte. Onder bepaalde omstandigheden kan dat vergif langzaam vrijkomen.

Voor de persoon zelf is de doodsoorzaak volslagen onbelangrijk. Waar belandt hij? Dát is het waar het om gaat.

Het sterven is niet een punt achter het leven van een mens, maar het is slechts een komma. Het leven gaat verder, alleen niet op aarde.

In het hiernamaals zijn maar twee eindbestemmingen: de hemel en de hel. Die twee woorden verschillen maar een paar letters, maar de tegenstelling is enorm. Aan de éne kant de vuurzee, het vreselijke oordeel over de zonden; aan de andere kant de woonplaats van God, de heerlijkheid, de plaats van licht en leven, warmte, geluk en blijdschap.

Waar we belanden, hangt alleen af van die éne vraag: Heb ik mij tot God bekeerd en in Christus geloofd?

 

Het dagboek bestellen?