Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 6 mei

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

Wie kan het opbrengen om vrijwillig een zoon af te staan om mensen die hem uiterst vijandig behandelen, te helpen? God gaf Zijn enige Zoon, omdat Hij wenst dat ieder mens wordt gered.

Wie in Hem gelooft, in de Heere Jezus Christus, gaat niet verloren. Hij wás wel op de weg die uitloopt op het verderf, maar nu is hij op de weg naar de hemel, naar de heerlijkheid. Hij heeft het eeuwige leven.

Dat mogen we zeker weten!

Johannes schreef niet dat ieder die in Hem gelooft, misschien het eeuwige leven krijgt. Hij schreef zelfs niet dat die het zal krijgen, maar dat hij het eeuwige leven heeft!

Dat betekent: als hij in Christus gelooft, als hij aanneemt dat Christus ook voor hem naar het kruis is gegaan en het oordeel over zijn zonden heeft gedragen, dan ontvangt hij het eeuwige leven. Direct! Dat geldt voor mannen en vrouwen, voor oud en jong.

Wat een heerlijke zekerheid is dat!

 

Het dagboek bestellen?