Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 3 mei

Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent (…) Wees niemand iets schuldig.
Romeinen 13 vers 7 en 8

Een student uit de Amerikaanse staat Arizona leende twee boeken uit de bibliotheek. Hij vergat ze terug te brengen. Vijftig jaar later kwam hij ze op de zolder van zijn huis tegen. Hij stuurde ze terug naar de Camelback High School in Phoenix; daar hoorden ze thuis. De man legde zichzelf een flinke boete op van 1.000 dollar. Die deed hij erbij. Hij rekende 4 cent per dag en rondde het bedrag af naar boven.

Ja, schulden moet je afbetalen. Bovenal de schuld die we door onze zonden tegenover God hebben. Kan dat dan? Kunnen we God onze schuld betalen? Nee, al moet een mens voor eeuwig boeten, nooit komt het moment dat zijn schuld is afbetaald en hij toch nog in de hemel komt.

Toch moeten we onze schuld kwijt. Anders loopt het vreselijk met ons af. God heeft Zelf voor een oplossing van dit probleem gezorgd. Hij zond Zijn eigen Zoon naar het kruis. Daar betaalde Jezus Christus voor allen die in Hem zouden geloven. Daarvoor legde Hij Zijn eigen leven af. Als we nu tot Hem onze toevlucht nemen en voor God onze schuld erkennen, wordt die volledig kwijtgescholden.

 

Het dagboek bestellen?