Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 31 augustus

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

Eind augustus 2020 reed een grote bus over de ringweg rond Berlijn. Achterop was een fietsenrek bevestigd. Daarop zat een 28-jarige man, met ontbloot bovenlijf. De bestuurder van een sleepauto zag het en seinde de politie in. Daarna gaf hij de buschauffeur een teken om te stoppen. De agenten kregen van de zwartrijder geen duidelijk verhaal, zó dronken was hij. De man mocht mee naar het politiebureau.

Wie zich misdraagt, moet de gevolgen dragen. Dat geldt voor ieder mens. Volgens Gods beoordeling hebben allen gezondigd. Ieder schiet tekort om in Gods heerlijkheid binnen te gaan. Dat betekent: geen mens kan in de hemel komen. Dat is vreselijk, want dan blijft alleen de hel over!

Gelukkig gaat de dagtekst verder: alle mensen kunnen gerechtvaardigd worden. Dat is de genade van God. Het is mogelijk door de verlossing die de Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha heeft bewerkt. Omdat Hij de straf op Zich nam, kunnen allen die in Hem geloven, toch de hemel binnengaan!

Het dagboek bestellen?