Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 18 mei

O God, breek hun tanden in hun mond.
Psalm 58 vers 7

Nog niet eens zo lang geleden werden bij jongeren standaard de verstandskiezen getrokken – of de wijsheidstanden, zoals de Vlamingen zeggen. Ze zouden toch alleen maar voor problemen zorgen! De risico’s van niet-trekken bleken toch beperkt. En het trekken zelf brengt ook weer risico’s met zich mee. Daarom blijven de kiezen nu meestal weer lekker zitten.

In de dagtekst wordt God gevraagd om mensen de tanden te breken. Het gaat om onrechtvaardige rechters. Heel wat rechtspraak op aarde wordt door onrecht gekenmerkt. De rijkste krijgt dan gelijk.

God is de hemelse Rechter. Hij is niet omkoopbaar. Alles behoort Hem toch al toe? Hij is strikt rechtvaardig en de Alwetende. Dat houdt in dat Hij niets over het hoofd ziet en niets door de vingers ziet. Hij kan niet een loopje nemen met Zijn eigen heiligheid. Daarom móet Hij oordelen.

Op Golgotha heeft Hij het oordeel uitgeoefend over alle zonden van hen die zich met berouw voor Hem buigen. Dat oordeel kwam neer op Zijn eigen Zoon, want Hij nam onze zonden op Zich. Hij onderging de straf voor iedereen die in Hem gelooft.

 

Het dagboek bestellen?