Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 19 mei

Mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen, en ik heb ze niet kunnen overzien. Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd.
Psalm 40 vers 13

Wat zijn de dodelijkste dieren op aarde? Niet tijgers of haaien, maar muggen. Zo klein als ze zijn, zíj veroorzaken van alle dieren de meeste slachtoffers onder de mensen: elk jaar overlijden honderdduizenden aan malaria. De muggen zijn natuurlijk wel met een heleboel.

Ook kleine zonden hebben grote gevolgen. Zelfs als we maar één zonde hadden gedaan, hadden we het eeuwige oordeel verdiend. Het loon van de zonde is de dood. Dát is het vonnis van de heilige God. Ook als wij vinden dat het maar een kleintje is.

We moeten eerlijk zijn: we hebben niet maar één zonde gedaan of slechts een paar. Onze zonden zijn niet te tellen. We hebben er meer gedaan dan we haren op ons hoofd hebben: afschuwelijk veel.

Voor al die zonden is de Heere Jezus naar het kruis gegaan. Hij heeft ze allemaal op Zich genomen. Voor elke zonde heeft Hij de straf gedragen.

Op grond van Zijn sterven kunnen we daarom zondenvergeving ontvangen, als we geloven in Hem!

 

Het dagboek bestellen?